ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ ชิมช้อปใช้คนละครึ่งกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

ชิมช้อปใช้ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิมช้อปใช้ล่าสุดไปถึงเฟสไหนแล้ว 2565 (2022)

เรียกได้ว่าเป็นโครงการเริ่มต้นกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ออกมาให้กับประชาชนได้มีเงินใช้จ่ายอย่าง “ชิมช้อปใช้” มีกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียว แต่ทว่าหลาย ๆ คนก็อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่านโยบายชิมช้อปใช้เป็นอย่างไร , ชิมช้อปใช้ล่าสุดไปถึงเฟสไหนแล้ว รวมถึงความสงสัยเกี่ยวกับสมัครชิมช้อปใช้ 3000 ชิมช้อปใช้ลดหย่อนภาษีวันนี้เราจะไปเห็นความจริงอย่างเข้าใจ

โครงการชิมช้อปใช้คืออะไร 2565 (2022)

สำหรับนโยบายชิมช้อปใช้เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวโดยเป็นการจ่ายเงินซื้อสินค้าอาหารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ G – Wallet โดยแจกให้ประชาชน 1,000 บาท รวม 10 ล้านคน ภายใต้เงื่อนไขชิมช้อปใช้ คือต้องเป็นคนเชื้อชาติไทย สัญาชาติไทย อายุ 18 ปี มีบัตรประชาชน มี E-mail และมือถือเชื่อมอินเทอร์เน็ต สามารถลงทะเบียนชิมช้อปใช้ตามวันที่กำหนด โดยมีด้วยกัน 4 เฟส ได้แก่

  • ชิมช้อปใช้เฟส 1 แค่ 10 วันก็มีผู้เข้าร่วมเต็มโครงการ มีระยะเวลาถึงสินเดือน พ.ย. 2562 แบ่งเป็น 2 เป๋าตัง คือ 1,000 บาทแจกฟรี และอีกเป๋าตังต้องเติมเงินตัวเองร่วมด้วยไม่เกิน 30,000 บาท รับเงินคืน 20% สามารถใช้ได้ทุกจังหวัดนอกเหนือจังหวัดตัวเอง
  • ชิมช้อปใช้เฟส 2 เปิดเพิ่มอีก 3 ล้านคน มีระยะเวลาถึงสินเดือน ธ.ค. 2562 เพิ่มเงินเป๋งตัง 2 เป็น 50,000 บาท จะได้รับเงินคืน 20% ส่วนเป๋าตังแรกเหมือนเดิม 1,000 บาทแจกฟรี
  • ชิมช้อปใช้เฟส 3 เปิดเพิ่มอีก 2 ล้านคน ให้ผู้สูงอายุ 500,000 คน ไม่มีการแจกเงิน 1,000 บาท แต่จะให้ใช้สิทธิเป๋าตัง 2 ได้รับเงินคืน 1.15% จาก 30,000 บาท และ 20% จาก 30,000 – 50,000 บาท มีระยะเวลาถึงสินเดือน ม.ค. 2563
  • ชิมช้อปใช้เฟส 4 มีการเปิดลงทะเบียนเพิ่ม คนที่ได้สิทธิจะได้เหมือนเดิม แต่ทว่าเกิดวิกฤตโควิด – 19 ก่อนจึงต้องพับโครงการลง

อย่างไรก็ดี ยังมีโครงการชิมช้อปใช้ลดหย่อนภาษี (ช็อปดีมีคืน) โดยให้ช็อปร้านค้าที่มีใบกำกับภาษีไม่เกิน 30,000 บาท นำไปลดภาษีจนถึงสิ้นเดือน ธ.ค. 63 

ชิมช้อปใช้ช่วยวิกฤตโควิด – 19 

หลังจากที่โครงการชืมช้อปใชเฟส 4 ยังไม่ทันจะเริ่มต้นขึ้นก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นชิมช้อปใช้คนละครึ่ง หรือสมัครชิมช้อปใช้ 3,000 โดยเป็ฯการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เข้าข่ายตามเงื่อนไข ได้มีเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล 3,000 บาท ใช้จ่ายร่วมกับเงินตัวเอง วันละ 300 บาท (รัฐบาล 150 และเงินเราอีก 150 บาท) กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ ได้แก่ ร้านค้าธงฟ้า ร้านธุรกิจรายย่อย หาบเร่แผงลอย

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชิมช้อปใช้ เป็นโครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้หมุนเวียนในระบบได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันด้วยวิกฤตโรคระบาดโควิด – 19 จึงทำให้เกิดโครงการอื่น ๆ ร่วมด้วย ช่วยเหลือประชาชนคนไทยอย่างแท้จริง